>Klasik Gitar,Pİyano ve Yan Flüt Kursları

> Gitar – Piyano – Flut Kursları Klasik  Gitarın çok sesli bir enstrüman olması, her müzik tarzında kullanılabilmesi, rahat taşınabilmesi, edinilmesi ekonomik olarak nispeten daha kolay olması, bu enstrümanın popülerliğini arttıran önemli unsurladır. Klasik müzik kültüründe de çok önemli bir yer tutan gitara, pek çok farklı teknikle çalınabilmesine rağmen, asıl olan “klasik teknik” ile başlanması;

>Piyano Kursundan

> Azra ve Ada nın fotografını  gizli gizli çektim diyordum ama onlar beni görmüşler belli etmiyorlarmış.İkiside piyano çalmayı sevdiğini söylüyor .Yakında söyleşimizi  burada yayınlayacağız ,soruları sorduk evde rahatça cevaplayacaklarmış,o yüzden şimdilik yayınlayamadık.

>Piyano Kursu

> Piyano Kursları Tuşlu çalgılar sınıfına giren piyano, ilk olarak 1711 yılında Bartolomeo Cristofori tarafından Floransa kentinde yapıldı. Çalgının adı italyanca “hafif ve güçlü” anlamlarına gelen “piano e forte” nin önce birleştirilmesinden (pianoforte) sonra da kısaltılmasından (piano) ortaya çıktı. Çalgıya bu adın verilmesinin nedeni, daha önce kullanılan tuşlu çalgıların gürlük değişimlerine olanak sağlamaması, piyanoda ise
Have no product in the cart!
0